Betalingsinformasjon

 

Medlemskontingenten er 300 kr i semesteret. En andel av dette går til Sykekassen, foreningens interne forsikringsordning.

Dersom kontingenten ikke er betalt innen 20/2 (vårsemesteret) og 20/9 (høstsemesteret) kommer et ekstragebyr på 100 kr.

Kontingenten betales til:

Kontonummer 5235 05 27621

Kongshirden 1260

v/Karianne Berg

 

Spørsmål kan sendes til kh1260okonomi@gmail.com