Lagerrutiner for KH1260

 

  • Lageret er beregnet på oppbevaring KH1260s leirutstyr og på at medlemmene skal slippe å bære skjold og påler til og fra trening. Vi har også felles interesse i at det finnes utstyr til utlån.
  • Skjold og påler på lageret skal merkes med navn.
  • Skjold og våpen på lageret som ikke er tydelig merket på annen måte er til utlån på trening, men skal ikke tas med på tur uten avtale med eieren.
  • Klubbens skjold og våpen er til utlån på trening. De kan også lånes til tur, men dette skal avtales med lageransvarlig for hver enkelt gjenstand.
  • Hvis du trenger å låne utstyr: Bruk klubbutstyr så langt det lar seg gjøre, pga. slitasje.
  • Privat utstyr skal ikke ligge på lageret. Dette inkluderer treningsutstyr (med unntak av skjold og påler) og privat leirutstyr.
  • Unntak: Utstyr som ikke brukes på trening men hentes frem til oppvisning er greit.
  • Unntak: Kortvarig dumping av bagasje på lageret før og etter arrangement er greit.
  • Privat utstyr som blir liggende på lageret over lengre tid uten å bli brukt og uten avtale med lageransvarlig blir publisert på
  • KH1260s FB-gruppe. Hvis det ikke kommer noen respons på tre måneder kan det overtas av klubben eller kastes.